Wyniki badania wody pitnej podawanej do sieci – wodociąg Góra Puławska i Gołąb. Wykonano : 23.11.2017