Nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Puławy będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

taryfyOplat