O nas

Głównym celem działalności Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej, będącej jednostką organizacyjną Gminy Puławy, jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Puławy w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz odbiór i przetransportowanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni w Puławach.


Obecnie eksploatujemy (wg. stanu na 31.12.2014r.):

  • 162 km sieci wodociągowej (bez przyłączy)
  • 76 km sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy)
  • ujęcie wody + stacja uzdatniania wody w Górze Puławskiej – 2 studnie wodociągowe
  • ujęcie wody + stacja uzdatniania wody w Gołębiu – 2 studnie wodociągowe
  • 69 przepompowni sieciowych
  • oczyszczalnię ścieków sanitarnych typu biologicznego w Borowinie

Zaopatrujemy w wodę:

  • ponad 11 tys. (99%) mieszkańców Gminy Puławy

Odbieramy ścieki:

  • od ponad 5 tys. (43%) mieszkańców Gminy Puławy

 

Zapraszamy do współpracy!