Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. na terenie Gminy Puławy będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Lp. Grupa taryfowa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

1 Cena za dostarczoną wodę 2,55 zł

za 1m3

2,75 zł

za 1m3

2 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci wodociągowej 2,00 zł

za 1 miesiąc

2,16 zł

za 1 miesiąc

3 Cena za odprowadzone ścieki 6,52 zł

za 1m3

7,04 zł

za 1m3

4 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej 2,60 zł

za 1 miesiąc

2,81 zł

za 1 miesiąc

5 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 80,00 zł

 

98,40 zł
6 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 100,00 zł

 

123,00 zł

W chwili obecnej obowiązująca stawka VAT wynosi 8% dla ceny wody, ścieków
i opłaty abonamentowej oraz 23% dla stawki opłaty za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.