Publiczne zaproszenie do złożenia oferty Ogłoszenie 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Radomskiej w m. Góra Puławska

Załącznik 1 Zaproszenie

Załącznik 2  Formularz oferty

Załącznik 3  Wzór umowy-1

Załącznik 4 mapa