Publiczne zaproszenie do złożenia oferty Ogłoszenie 2

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy równoległej do ul. Długiej w m. Góra Puławska

Załącznik 1 Zaproszenie

Załącznik 2  Formularz oferty

Załącznik 3 Wzór umowy

Załącznik 4 mapa