Informacja o nowych taryfach

INFORMACJA

Informujemy, że dnia 31.05.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Puławy na okres 3 lat.

Wysokość taryf obowiązujących w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf.
Lp. Grupa taryfowa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Cena za dostarczoną wodę 2,30 zł

za 1m3

2,48 zł

za 1m3

2 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci wodociągowej
2,00 zł

za 1 miesiąc

2,16 zł

za 1 miesiąc

3 Cena za odprowadzone ścieki 7,77 zł

za 1m3

8,39 zł

za 1m3

4 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej 5,23 zł

za 1 miesiąc

5,65 zł

za 1 miesiąc

W chwili obecnej obowiązująca stawka VAT wynosi 8% dla ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej.

 

Wysokość taryf obowiązujących w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf.
Lp. Grupa taryfowa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Cena za dostarczoną wodę dostarczoną wodę 2,36 zł

za 1m3

2,55 zł

za 1m3

2 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci wodociągowej 2,03 zł

za 1 miesiąc

2,19 zł

za 1 miesiąc

3 Cena za odprowadzone ścieki 7,80 zł

za 1m3

8,42 zł

za 1m3

4 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej 5,24 zł

za 1 miesiąc

5,66 zł

za 1 miesiąc

W chwili obecnej obowiązująca stawka VAT wynosi 8% dla ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej.

 

Wysokość taryf obowiązujących w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf.
p. Grupa taryfowa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Cena za dostarczoną wodę dostarczoną wodę 2,34 zł

za 1m3

2,53 zł

za 1m3

2 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci wodociągowej 2,07 zł

za 1 miesiąc

2,24 zł

za 1 miesiąc

3 Cena za odprowadzone ścieki 7,78 zł

za 1m3

8,40 zł

za 1m3

4 Stawka stałej opłaty abonamentowej dla osób podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej 5,30 zł

za 1 miesiąc

5,72 zł

za 1 miesiąc

W chwili obecnej obowiązująca stawka VAT wynosi 8% dla ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej.

Kierownik Grupy Utrzymania i Eksploatacji

Wodociągów i Kanalizacji

Zbigniew Polak