OGŁOSZENIE

W związku z rozstrzygniętym w dniu 15.10.2018 r. przetargiem na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C360 informujemy, że w określonym w ogłoszeniu o przetargu terminie wpłynęło 10 ofert.

Wygrała oferta, którą złożyła Firma Handlowa „Rak-Pol” Rafał Rak, która to firma zaoferowała kwotę 12.226,00 zł. brutto. Oferta spełniała wszystkie wymogi określone
w ogłoszeniu i oferowała najwyższą cenę.

 

Kierownik GUiEWiK

Zbigniew Polak