OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji zwraca się z prośbą do mieszkańców:

Klikawy, Góry Puławskiej, Jaroszyna, Bronowic, Kajetanowa, Kowali, Łęki, Opatkowic oraz Gołębia, Borowej, Matyg, Skoków, Borowiny i Wólki Gołębskiej

o zwrócenie uwagi na niekontrolowany wyciek
wody z wodociągu.


Telefon kontaktowy:
81 8806060, 516168625, 516168627, 606381935,
516-168-626.