APEL

APEL

W związku z dużymi rozbiorami wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Puławy, zwracamy się z prośbą i apelem do mieszkańców gminy
o racjonalne jej wykorzystanie. W niektórych dniach i godzinach dochodzi do dużych spadków ciśnienia i wydajności, spowodowanej zwiększonymi poborami wody. Musimy wspólnie zadbać, by woda w kranie była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.

Nie podlewaj ogródka wodą z wodociągu (wykorzystuj deszczówkę).

Nie napełniaj basenów wodą z wodociągu – idź na plażę, basen.