OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji informuje mieszkańców miejscowości:
Bronowice, Kajetanów, Kowala, Dobrosławów, Pachnowola
że w dniu 14.06.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody
z powodu usunięcia awarii na sieci wodociągowej.