OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji informuje mieszkańców
Niebrzegowa i Niecieczy, że od dnia 7 LISTOPADA 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00,
prowadzona będzie wymiana wodomierzy.

W związku z powyższym prosimy o zapewnienie dostępu do pomieszczenia wodomierzowego. W przypadku nieobecności w tych godzinach prosimy
o umówienie wizyty pod nr telefonu 516 168 626.