Zmiana numeru rachunku bankowego

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, informuje, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który będą przyjmowane opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.Nowy numer rachunku bankowego: 78 8736 0006 2001 0000 7474 0001…