Strona główna

PROŚBA DO ODBIORCÓW: „SUSZA – OGRANICZ ZUŻYCIE WODY”

W związku z trwającym okresem suszy i wysokiego poboru wody z sieci wodociągowej, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Puławy, o użytkowanie wody wyłącznie do celów konsumpcyjnych. Prosimy o ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno–bytowe, np. do podlewania trawników i ogródków.
W przypadku dalszego utrzymywania się suszy i wysokiego poboru wody z sieci wodociągowej, będą mogły występować problemy z dostawą wody.

dziękujemy

GUiEWIK

OGŁOSZENIE – WYCIEK WODY

OGŁOSZENIE – WYCIEK WODY

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą do mieszkańców:
Bronowic, Łęki, Opatkowic, Kowali, Jaroszyna, Góry Puławskiej, Kolonii Góry Puławskiej i Sadłowic


Telefony kontaktowe:
81 8806060, 731 320 390, 516 168 625, 516 168 627, 606 381 935.