Komunikat o skażeniu wody !

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PUŁAWACH informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska zaopatrującego miejscowości: Anielin, Bronowice, Dobrosławów, Góra Puławska, Góra puławska-Kolonia, Janów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kowala, Leokadiów, Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice,…

APEL

APEL W związku z dużymi rozbiorami wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Puławy, zwracamy się z prośbą i apelem do mieszkańców gminy o racjonalne jej wykorzystanie. W niektórych dniach i godzinach dochodzi do dużych spadków ciśnienia i wydajności, spowodowanej…

OGŁOSZENIE

Informujemy, że 15.06.2021 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat. Decyzja zatwierdzająca taryfę (PDF 6MB) Tabela cen (PDF 100 KB)

OGŁOSZENIE

04 maja 2021 r. biuro Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynne  Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Kierownika GUiEWiK dzień 04 maja 2021 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym w tym dniu biuro…