Rozliczenia i zasady płatności za wodę i ścieki

Rozliczenia i płatności za wodę i ścieki odbywają się na podstawie odczytu wskazań wodomierzy oraz faktur wystawionych przez inkasenta lub po osobistym podaniu stanu wodomierza głównego i podlicznika (jeśli jest zamontowany) do biura obsługi klienta w siedzibie firmy.

Biuro Obsługi Klienta Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kozienicka 15, Góra Puławska
24-100 Puławy
tel. (81) 880-60-60
e-mail: biuro@guiewik.pulawy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 15.00