Przyjmowanie opłat

Opłaty za wodę i ścieki mogą być dokonane przelewem na nr rachunku bankowego:

78 8736 0006 2001 0000 7474 0001 (Nadwiślański Bank Spółdzielczy) oraz w oddziałach Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach, w Górze Puławskiej, w Gołębiu, w Gniewoszowie i w Baranowie bez dodatkowych opłat.

Biuro Obsługi Klienta
Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kozienicka 15, Góra Puławska
24-100 Puławy
tel. (81) 880-60-60
e-mail: biuro@guiewik.pulawy.pl