Kontakt

w3GRUPA UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ul. Kozienicka 15, Góra Puławska
24-100 Puławy, tel. 81 880 60 60
biuro@guiewik.pulawy.pl www.guiewik.pulawy.pl

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   

  Administratorem jest Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Puławach (ul. Kozienicka 15, 24-100 Puławy, tel. 81. 880 60 60). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl

  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w  formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych