OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
informuje, że od dnia 25 lipca do 25 sierpnia 2017 r.
w miejscowościach: Wólka Gołębska, Gołąb, Matygi, Borowina, Borowa i Skoki nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Prace będą prowadzone w godzinach 8:00 – 15:00

Możliwy spadek ciśnienia wody w sieci.