Zmiana numeru rachunku bankowego

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, informuje, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który będą przyjmowane opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.Nowy numer rachunku bankowego:

78 8736 0006 2001 0000 7474 0001 (Nadwiślański Bank Spółdzielczy).

Informujemy również, że od 1 stycznia 2019 r. nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe w biurze GUiEWiK, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska.

Wpłat będzie można dokonywać w oddziałach Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach, w Górze Puławskiej i Gołębiu bez dodatkowych opłat.