OGŁOSZENIE

PODAWANIE STANÓW LICZNIKÓW

 W MIEJSCOWOŚCIACH GOŁĄB I WÓLKA GOŁĘBSKA

Informujemy, że w związku z radiowym odczytem stanów wodomierzy głównych i podliczników, prosimy osoby, których wodomierze podlicznikowe nie są przystosowane do radiowego odczytu, o podawanie ich stanów
w następujących terminach:

za I kwartał: 01 – 05 kwiecień
za II kwartał: 01 – 05 lipiec
za III kwartał: 01 – 05 październik
za IV kwartał: 01 – 05 styczeń

W przypadku niepodania stanu podlicznika w powyższych terminach, z opłat za ścieki
nie zostanie odliczona ilość wody bezzwrotnie zużytej (np. woda do podlewania, itp.).