OGŁOSZENIE

17 sierpnia 2020 r. biuro Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynne
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika GUiEWiK dzień 17 sierpnia 2020 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym w tym dniu biuro Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynne.
Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 r.