OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji zwraca się z prośbą do mieszkańców:

Klikawy, Góry Puławskiej, Jaroszyna, Bronowic, Kajetanowa, Kowali, Łęki i Opatkowic,

o zwrócenie uwagi na niekontrolowany wyciek
wody z wodociągu.

Telefon kontaktowy:
81 8806060, 516168625, 516168627, 606381935.