OGŁOSZENIE

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
informuje, że z uwagi na przypadające święto 1 stycznia 2022 r.
w sobotę, następuje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin,
w związku z tym dzień 7 stycznia (piątek) jest dniem wolnym
od pracy dla pracowników GUiEWiK.