Cysterna z wodą !!!

Odpowiadając na problem z płynnością dostaw wody do części miejscowości, położonych
w południowo-zachodniej części gminy Puławy, we współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych, będziemy prowadzić dystrybucję wody przy wykorzystaniu wojskowej cysterny.

Cysterna będzie podstawiana codzienne, w okresie od 1 do 7 lipca br., według poniższego harmonogramu:

godz. 17:00 Polesie 33 (plac obok budynku świetlicy)

godz. 17:45 Leokadiów 31 (plac przed budynkiem OSP)

godz. 18:30 Piskorów 41 (plac po dawnej świetlicy)

godz. 19:15 Kochanów 40 (obok Sołtysa)

Woda z cysterny może być wykorzystywana do celów gospodarczych, a po przegotowaniu również do spożycia.