OGŁOSZENIE – WYCIEK WODY

OGŁOSZENIE – WYCIEK WODY

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą do mieszkańców:
Bronowic, Łęki, Opatkowic, Kowali, Jaroszyna, Góry Puławskiej, Kolonii Góry Puławskiej i Sadłowic


Telefony kontaktowe:
81 8806060, 731 320 390, 516 168 625, 516 168 627, 606 381 935.